MDRnow olesinski&wspolnicy
Narzędzie pozwalające na identyfikację i raportowanie schematów podatkowych (MDR)
Miej schematy podatkowe pod kontrolą!
MDRnow olesinski&wspolnicy
Narzędzie pozwalające na identyfikację i wysyłkę schematów podatkowych
Miej schematy podatkowe pod kontrolą!
Uwaga:

Zbliżają się terminy raportowania

Zbliżają się terminy raportowania poprzez MDR-3 schematów podatkowych dotyczących m.in. podatków dochodowych za 2019 r.

Informację MDR-3 składa się w terminie złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, którego dotyczy schemat. W efekcie moment złożenia MDR-3 może się różnić w zależności od podatku czy stosowanego okresu rozliczeniowego.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających rok finansowy odpowiadający kalendarzowemu, MDR-3 dla schematu podatkowego mającego wpływ na rozliczenie CIT powinien być złożony w terminie złożenia deklaracji podatkowej CIT-8 – tj. do końca marca 2020 roku. Obowiązek ten jest niezależny od raportowania dokonywanego w trakcie 2019 r.

Zgłoszenie musi być podpisane przez podatnika. W przypadku osób prawnych wymagany jest podpis wszystkich członków zarządu.

MDR, czyli co?

Schematy podatkowe

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują w Polsce przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules).

Przepisy o MDR wymagają dochowania należytej staranności zarówno w relacji z organami podatkowymi, jak i ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w daną transakcję – na etapie jej przygotowania oraz wdrożenia.

 

Przepisy o MDR stosuje się do:

  • transgranicznych i krajowych schematów podatkowych
  • wszystkich podatków (poza zakresem MDR jest cło)
  • zagadnień, które nie stanowią optymalizacji/unikania opodatkowania (np. ulgi badawczo-rozwojowej, stref ekonomicznych, wypłat dywidendy etc.)

MDR a epidemia COVID-19

W związku z epidemią COVID-19 kraje członkowskie Unii Europejskiej postanowiły zawiesić obowiązki dotyczące raportowania schematów podatkowych.

POLSKA

Krajowe schematy podatkowe Transgraniczne schematy podatkowe
Zawieszony bieg terminów – do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii Zawieszony bieg terminów – do 31 grudnia 2020 roku

UNIA EUROPEJSKA

Kraje odraczające wejście w życie MDR Kraje stosujące MDR bez odroczenia
Belgia

Irlandia

Luksemburg

Francja

Holandia

Rumunia

Łotwa

Szwecja

Węgry

Niemcy

Austria

Finlandia

Kogo dotyczy MDR

Raportowanie schematów podatkowych spoczywa na promotorze, jak i w niektórych przypadkach na wspomagających i na korzystających (przedsiębiorstwa/podatnicy).

Działanie wsteczne

Obowiązek obejmuje również schematy wdrożone w 2018 r.:

– schematy transgraniczne – wdrożone po 25 czerwca 2018 r.

– schematy krajowe – wdrożone po 1 listopada 2018 r.

Raportowanie MDR

Dla promotorów i korzystających termin raportowania schematu podatkowego upływa 30 dni od dnia pierwszej czynności związanej ze schematem.

Surowe sankcje

Przepisy o MDR wprowadzają surowe sankcje w przypadku ich naruszenia – sięgające nawet 21 mln PLN za nieprzekazanie schematu, czy 2 mln PLN dla promotora za brak procedury.

Jak możemy pomóc?

MDR - nasze wsparcie

Narzędzie MDRnow
Narzędzie MDRnow
Oferujemy autorskie narzędzie, które kompleksowo wspiera procesy związane z identyfikacją i raportowaniem schematów podatkowych.
Doradztwo w zakresie MDR
Doradztwo w zakresie MDR
W ramach naszego doradztwa wykonujemy audyty czynności pod kątem obowiązku raportowania schematów podatkowych, opracowania procedury wewnętrznej w zakresie schematów podatkowych, prowadzimy szkolenia z przepisów o schematach podatkowych.

MDRnow

to narzędzie kompleksowo wspierające zarządzanie ryzykiem związanym z MDR

Definicja schematu podatkowego jest skomplikowana i bardzo niejasna. Wykorzystując wieloletnią praktykę w zakresie doradztwa podatkowego świadczonego przez specjalistów z Olesiński&Wspólnicy, stworzyliśmy program MDR – MDRnow, który kompleksowo wspiera proces zarządzania ryzykiem związanym ze schematami podatkowymi i krok po kroku prowadzi użytkownika przez analizę, weryfikację oraz raportowanie schematów podatkowych m.in poprzez generowanie plików MDR-1 oraz MDR-3. Aplikacja działa zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej.

Działa w chmurze dostarczanej przez Amazon Web Services

Dostępne z dowolnego komputera (nie wymaga instalacji)

Gwarantuje poufność danych (wymagane logowanie)

Umożliwia generowanie MDR-1 i MDR-3

MDRnow

to narzędzie kompleksowo wspierające zarządzanie ryzykiem związanym z MDR

Regulacja dotycząca MDR jest skomplikowana i bardzo niejasna. Wykorzystując wieloletnią praktykę w zakresie doradztwa podatkowego świadczonego przez specjalistów z Olesiński&Wspólnicy stworzyliśmy MDRnow – narzędzie, które kompleksowo wspiera proces zarządzania ryzykiem związanym z MDR.

Działa w chmurze dostarczanej przez Amazon Web Services

Dostępne z dowolnego komputera (nie wymaga instalacji)

Gwarantuje poufność danych (wymagane logowanie)

Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu prezentującego narzędzie MDRnow:

Dlaczego warto?

Najważniejsze funkcje MDRnow

  • wsparcie w procesie identyfikacji/wykluczenia schematu podlegającego raportowaniu – narzędzie przeprowadza użytkownika przez intuicyjny formularz, którego wypełnienie skutkuje wskazaniem (w oparciu o wprowadzone dane), czy dane uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, czy też nie
  • w przypadku zidentyfikowania schematu podatkowego – wsparcie krok po kroku w wywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematu podatkowego poprzez intuicyjne podpowiedzi kolejnych czynności
  • przygotowanie gotowego do wysyłki do Szefa KAS zgłoszenia MDR (MDR-1 oraz MDR-3) w formacie XML
  • możliwość współpracy nad procesem kilku osób, podziału zadań i odpowiedzialności
  • funkcja archiwum/repozytorium, w którym zapisane będą wszystkie przeanalizowane w nim w przeszłości uzgodnienia, dzięki czemu użytkownik w dowolnym momencie będzie mieć dostęp do historii uzgodnień w danej organizacji
  • aplikacja działa zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej
MDRnow schematy podatkowe
Najnowsze artykuły

MDR - baza wiedzy

Twórcy rozwiązania

O nas

103

specjalistów

4

lokalizacje: Wrocław, Warszawa, Kraków, Gliwice

16

lat doradzania przedsiębiorstwom

335

aktywnych klientów
o nas - MDRnow
O&W Analytics
O&W Analytics Sp. z o.o.

to utworzona przez wiodącą firmę doradczą Olesiński & Wspólnicy, nowoczesna firma konsultingowa, specjalizująca się w prowadzeniu szeroko rozumianych projektów analitycznych.

Początkowo wiodącą usługą świadczoną przez O&W Analytics było przeprowadzanie analiz danych porównawczych (benchmarków) na potrzeby sporządzania dokumentacji cen transferowych, co miało związek z nowymi przepisami regulującymi warunki dokumentowania transakcji wewnątrz grup kapitałowych.

Nasza oferta z czasem poszerzyła się o inne, bazujące na naszej wiedzy w obszarze finansów, analiz, statystyki, rachunkowości oraz IT, usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

Kompetencje i doświadczenie zespołu Analytics są komplementarne do tych posiadanych przez Olesiński & Wspólnicy, co powoduje, że często projekty realizowane są wspólnie przez obie firmy.

O&W Analytics

O&W Analytics Sp. z o.o. to utworzona przez wiodącą firmę doradczą Olesiński & Wspólnicy, nowoczesna firma konsultingowa, specjalizująca się w prowadzeniu szeroko rozumianych projektów analitycznych.

Początkowo wiodącą usługą świadczoną przez O&W Analytics było przeprowadzanie analiz danych porównawczych (benchmarków) na potrzeby sporządzania dokumentacji cen transferowych, co miało związek z nowymi przepisami regulującymi warunki dokumentowania transakcji wewnątrz grup kapitałowych.

Nasza oferta z czasem poszerzyła się o inne, bazujące na naszej wiedzy w obszarze finansów, analiz, statystyki, rachunkowości oraz IT, usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

Kompetencje i doświadczenie zespołu Analytics są komplementarne do tych posiadanych przez Olesiński & Wspólnicy, co powoduje, że często projekty realizowane są wspólnie przez obie firmy.

Olesinski&wspolnicy
Partner merytoryczny:
Olesiński & Wspólnicy sp.k.

to nowoczesna polska firma doradcza. Specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach prawa i podatków, jednocześnie posiadając szeroką wiedzę branżową, co daje naszym Klientom stały dostęp do doświadczonych ekspertów. Najlepszym dowodem na efektywność naszych działań są setki ważnych, często nowatorskich projektów.

Do grona Klientów Olesiński & Wspólnicy należą międzynarodowe grupy kapitałowe, spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych, liderzy na krajowym i europejskich rynkach w branży automotive, e-commerce, chemicznej, tekstylnej, spożywczej, budowlanej, energetycznej i wielu innych.

Olesinski&wspolnicy
Partner merytoryczny:

Olesiński & Wspólnicy sp.k. to nowoczesna polska firma doradcza.

Specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach prawa i podatków, jednocześnie posiadając szeroką wiedzę branżową, co daje naszym Klientom stały dostęp do doświadczonych ekspertów. Najlepszym dowodem na efektywność naszych działań są setki ważnych, często nowatorskich projektów.

Do grona Klientów Olesiński & Wspólnicy należą międzynarodowe grupy kapitałowe, spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych, liderzy na krajowym i europejskich rynkach w branży automotive, e-commerce, chemicznej, tekstylnej, spożywczej, budowlanej, energetycznej i wielu innych.

Eksperci MDRnow

Członek zarządu O&W Analytics. Licencjonowany doradca podatkowy, od 20 lat doradzający przedsiębiorstwom międzynarodowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów takich jak m. in. przekształcenia i połączenia spółek, planowanie podatkowe zbycia przedsiębiorstw oraz istotnych aktywów, audyty podatkowe oraz przeglądy typu due diligence, reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Zajmuje się tematyką cyfryzacji rozliczeń podatkowych, uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania wspierającego rozliczenia podatkowego.
Adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w kwestiach związanych z podatkami dochodowymi. W ciągu ostatnich 10 lat zdobył doświadczenie w doradztwie na rzecz dużych przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych i przedsiębiorców. Jego bogate doświadczenie obejmuje m. in. liczne projekty restrukturyzacyjne, due diligence oraz kontrole i postępowania podatkowe. Jest współautorem rozwiązań informatycznych grupy O&W, w tym m.in. narzędzia służącego do analizy JPK_VAT.
Tomasz Galka MDRnow

Członek zarządu O&W Analytics. Licencjonowany doradca podatkowy, od 20 lat doradzający przedsiębiorstwom międzynarodowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów takich jak m. in. przekształcenia i połączenia spółek, planowanie podatkowe zbycia przedsiębiorstw oraz istotnych aktywów, audyty podatkowe oraz przeglądy typu due diligence, reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Zajmuje się tematyką cyfryzacji rozliczeń podatkowych, uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania wspierającego rozliczenia podatkowego.

Wojciech Fryze MDRnow

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w kwestiach związanych z podatkami dochodowymi. W ciągu ostatnich 10 lat zdobył doświadczenie w doradztwie na rzecz dużych przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych i przedsiębiorców. Jego bogate doświadczenie obejmuje m. in. liczne projekty restrukturyzacyjne, due diligence oraz kontrole i postępowania podatkowe. Jest współautorem rozwiązań informatycznych grupy O&W, w tym m.in. narzędzia służącego do analizy JPK_VAT.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dostępu do MDRnow

Kontakt

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem najnowszych informacji dotyczących prawa i podatków? Zapisz się na nasz newsletter.

Administratorem danych osobowych jest O&W Analytics Sp. z o.o. W zależności od łączących nas relacji administratorem może być także inna spółka z Grupy O&W. Więcej informacji znajduje się tutaj

Narzędzie MDRnow. Copyright © 2021 O&W Analytics Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Email:

kontakt@mdr-now.com

 

Telefon:

+48 880 349 889

+48 728 403 393

 

Adres:

O&W Analytics Sp. z o.o.

Arkady Wrocławskie

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

Email:

kontakt@mdr-now.com

 

Telefon:

+48 880 349 889

+48 728 403 393

 

Adres:

O&W Analytics Sp. z o.o.

Arkady Wrocławskie

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

 

Formularz kontaktowy:

Jesteś zainteresowany otrzymywaniem najnowszych informacji dotyczących prawa i podatków? Zapisz się na nasz newsletter.

Administratorem danych osobowych jest O&W Analytics Sp. z o.o. W zależności od łączących nas relacji administratorem może być także inna spółka z Grupy O&W. Więcej informacji znajduje się tutaj

Narzędzie MDRnow. Copyright © 2021 O&W Analytics Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone