Unia Europejska odracza schematy podatkowe

Unia Europejska pozwoliła na odroczenie w regulacjach krajów członkowskich wejścia w życie obowiązków wynikających z dyrektywy o schematach podatkowych.

Dyrektywa określała obowiązki zarówno dla państw członkowskich, jak i dla podmiotów uczestniczących w schematach podatkowych:

  • państwa członkowskie były zobowiązane wdrożyć dyrektywę do 31 grudnia 2019 roku oraz zacząć stosować przepisy od 1 lipca 2020 roku;
  • uczestnicy schematu mieli zaraportować do 31 sierpnia 2020 roku wszystkie transgraniczne schematy podatkowe, których pierwsza czynność miała miejsce między wejściem w życie dyrektywy, a jej zaimplementowaniem w danym kraju członkowskim (po 25 czerwca 2018 roku do np. 31 grudnia 2018 roku w Polsce);
  • pierwsza automatyczna wymiana informacji pomiędzy krajami członkowskimi w zakresie schematów transgranicznych miała nastąpić do 31 października 2020 roku.

Warto przypomnieć, że Polska wdrożyła przepisy o schematach podatkowych jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej, na początku 2019 roku. Co więcej, w Polsce znacząco rozbudowano zakres przepisów dyrektywy, poprzez m.in. wprowadzenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych oraz dodając nową kategorię cech rozpoznawczych.

Wymiana między krajami członkowskimi UE

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy państwa członkowskie UE miały w drugiej połowie 2020 roku po raz pierwszy wymienić się informacjami o transgranicznych schematach podatkowych – czyli czynnościami podatników mającymi skutek w co najmniej dwóch krajach Unii Europejskiej albo w jednym kraju członkowskim i tzw. państwie trzecim. Wymiana informacji pomiędzy administracjami skarbowymi miała mieć charakter automatyczny, co kilka miesięcy, stąd wymagała precyzyjnej koordynacji działań poszczególnych rządów w zakresie struktury plików elektronicznych MDR, implementacji dyrektywy, wymaganych danych w ramach schematu podatkowego, ich numeracji itd.

Co istotne – wymiana ta nie dotyczy krajowych schematów podatkowych.

Sytuacja pandemii a MDR

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 w Europie można spodziewać się, że większość państw członkowskich odroczy obowiązki wynikające z dyrektywy o schematach podatkowych. Zwłaszcza, że część z nich nie zdążyła wdrożyć nowych przepisów do końca 2019 roku (m.in. Szwecja, Czechy). Już teraz niektóre kraje, np. Belgia i Irlandia, zapowiedziały chęć odroczenia obowiązków dotyczących MDR o maksymalnie możliwy okres. Dla przeciwwagi warto podkreślić również odwrotne przypadki – np. Finlandia nie planuje skorzystać z odroczenia w ogóle i ma zamiar dochować pierwotnych terminów przewidzianych w dyrektywie.

W Polsce, wskutek wprowadzenia stanu epidemii, część obowiązków w zakresie schematów podatkowych uległo zawieszeniu – przykładowo bieg terminów związanych z krajowymi schematami podatkowymi jest zawieszony do 30. dnia następującego po zniesieniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Inaczej kwestia wygląda przy transgranicznych schematach podatkowych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z końcówki czerwca 2020 r. bieg terminów, zawieszony od 31 marca 2020 r., dotyczący raportowania tych schematów (poprzez MDR-1) rozpocznie się dopiero od dnia 1 stycznia 2021 r. Inne obowiązki dotyczące transgranicznych schematów podatkowych, realizowanych w formie MDR-3 albo MDR-4, ulegają jeszcze dalszemu odroczeniu – o tym w artykule Na czym polega zawieszenie MDR w Polsce?


Masz pytania do tego tekstu?

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem!

Michał Linkiewicz
tel.: +48 880 349 889
e-mail: michal.linkiewicz@olesinski.com